Những mẫu cầu thang Äá»c Äáo và hiá»n Äại

2014/06/21 02:19
Cầu thang là Äiá»m nhấn của ngôi nhà và là yếu tá» quan trá»ng khi thiết kế. DÆ°á»i Äây là 10 mẫu thiết kế cầu thang sáng tạo và thú vá» cho từng ngôi nhà.

Những mẫu cầu thang Äá»c Äáo và hiá»n Äại

Má»t cầu thang bằng gá» có dạng xoắn á»c dá» dàng phù hợp vá»i tá»ng thá» ngôi nhà. Nếu bạn yêu thích sá»± má»c mạc và truyá»n thá»ng thì Äây là má»t lá»±a chá»n.
Má»t cầu thang bằng gá» có dạng xoắn á»c dá» dàng phù hợp vá»i tá»ng thá» ngôi nhà. Nếu bạn yêu thích
sá»± má»c mạc và truyá»n thá»ng thì Äây là má»t lá»±a chá»n.

Những mẫu cầu thang Äá»c Äáo và hiá»n Äại 2

Cầu thang trong má»t bảo tàng á» Paris, nó rất tinh tế và thanh lá»ch.
Cầu thang trong má»t bảo tàng á» Paris, nó rất tinh tế và thanh lá»ch.

Những mẫu cầu thang Äá»c Äáo và hiá»n Äại 4

Cầu thang có hình dạng lạ mắt Äược thiết kế bá»i Atmos Studio.
Cầu thang có hình dạng lạ mắt Äược thiết kế bá»i Atmos Studio.

Cầu thang và bức tÆ°á»ng hai bên cầu thang không chá» Äá» trang trí, bạn có thá» khéo léo sá»­ dụng chúng Äá» lÆ°u trữ Äá» Äạc. Trong ảnh là sá»± kết hợp Än ý má»t tủ sách bên cạnh cầu thang.
Cầu thang và bức tÆ°á»ng hai bên cầu thang không chá» Äá» trang trí, bạn có thá» khéo léo sá»­ dụng chúng Äá»
lÆ°u trữ Äá» Äạc. Trong ảnh là sá»± kết hợp Än ý má»t tủ sách bên cạnh cầu thang.

Những mẫu cầu thang Äá»c Äáo và hiá»n Äại 7

Thay vì những thanh gá», tay vá»n cầu thang này Äược cải tiến bằng những sợi dây Äan xen lạ mắt.
Thay vì những thanh gá», tay vá»n cầu thang này Äược cải tiến bằng những sợi dây Äan xen lạ mắt.

Những mẫu cầu thang Äá»c Äáo và hiá»n Äại 9
Cầu thang ná»i là má»t lá»±a chá»n phá» biến trong thiết kế ná»i thất hiá»n Äại và ÄÆ°Æ¡ng Äại. Äây là gợi ý cho
những ai Äang tìm kiếm phong cách tá»i giản, cá»i má» và thông thoáng cho ngôi nhà.

Cầu thang có hình dạng nhÆ° những chữ Z ná»i dài, bên dÆ°á»i là nÆ¡i lÆ°u trữ sách.
Cầu thang có hình dạng nhÆ° những chữ Z ná»i dài, bên dÆ°á»i là nÆ¡i lÆ°u trữ sách.

Thiết kế cầu thang má»m mại nhÆ° má»t dải ruy bÄng trong ngôi nhà.
Thiết kế cầu thang má»m mại nhÆ° má»t dải ruy bÄng trong ngôi nhà.

Cầu thang trông nhÆ° má»t chiếc tủ Äá»±ng sách.
Cầu thang trông nhÆ° má»t chiếc tủ Äá»±ng sách.

Những mẫu cầu thang Äá»c Äáo và hiá»n Äại 13

Cầu thang lấy cảm hứng từ những miếng pho mát.
Cầu thang lấy cảm hứng từ những miếng pho mát.

(Theo CafeLand)
Tags:

Bài viết mới nhất

Từ khóa

Äá» gá» ná»i thất, bàn Än Äẹp, bàn giám Äá»c, bàn nhân viên, bàn trà, bàn trang Äiá»m, cánh cá»­a gá», cầu thang Äẹp, cầu thang gá», do go noi that, giÆ°á»ng ngủ Äẹp, ká» tivi gá», mẫu cá»­a gá» Äẹp, ná»i thất phòng khách, ná»i thất phòng ngủ, ná»i thất vÄn phòng, sàn gá» tá»± nhiên, siêu thá» ná»i thất, táp Äầu giÆ°á»ng, tủ bếp Äẹp, tủ há» sÆ¡, tủ quần áo gá», thiết kế ná»i thất, thiết kế biá»t thÆ°, thiết kế nhà á», thiết kế quán cafe, thiết kế trung cÆ°, thiết kế vÄn phòng, , không gian nhà Äẹp, khong gian nha dep, nhà Äẹp, mẫu thiết kế, mẫu thiết kế nhà Äẹp, mau thiet ke nha dep, thiết kế nhà, thiết kế nhà nhá», thiet ke nha nho, Äá» gá», bàn nghế vÄn phòng, ban nghe van phong, do go, giÆ°á»ng gá» xoan Äào, giuong go xoan dao, kê tivi, ná»i thất, noi that, sàn gá», tủ gá» xoan Äào, tu go xoan dao, mâu phòng ngủ, mẫu phòng ngủ Äẹp, mau phong ngu dep, phòng ngủ Äẹp, mẫu nhà Äẹp, mẫu nhà Äẹp 2 tầng, mau nha dep 2 tang, nhà Äẹp 2 tầng, bếp Äẹp, bep dep, nhà bếp Äẹp, nha bep dep, mẫu nhà cấp 4 Äẹp, mau nha cap 4 dep, thiết kế nhà á»ng Äẹp, thiet ke nha ong dep, nhà Äẹp viá»t nam, nha dep viet nam, 8 bí quyết phong thủy cho nhà bạn, Phong thủy vá»i kiến trúc nhà, Cách phân biá»t gá», Khách hàng, Má» Trì, Từ Liêm, Công trình nhà chá» Liên Golden Palace, Công trình Äã hoàn thiá»n nhà cô Thu Ecopark, Công trình nhà anh Hoan á» Hoàng Công Chất, anh Khánh á» Royal city, anh CÆ°á»ng khu Äô thá» Äại Thanh, anh Thắng Tây Há», anh Tuấn á» VÄn Cao, Bảng báo giá, thi công Äá» gá», Báo giá, tuyá»n dụng, viá»c làm, ná»i thất liên hà, tủ bếp, tủ bếp Äẹp Hà Ná»i, tủ bếp Äẹp chữ L, tủ bếp Äẹp acrylic, tủ quần áo gá» sá»i, tủ quần áo gá» công nghiá»p, tủ quần áo gỠép giá rẻ, giÆ°á»ng ngủ Äẹp hà ná»i, giÆ°á»ng ngủ Äẹp bằng gá», giÆ°á»ng ngủ Äẹp cá» Äiá»n, tủ bếp Äẹp chữ l, tủ bếp Äẹp Acrylic, tủ quần áo Äẹp, tủ bếp Äẹp tại hà ná»i, tủ bếp chữ L