7 sai lầm phong thủy cần chú ý

2013/10/21 02:27
Phong thủy ngày càng trá» nên phá» biến hÆ¡n bao giá» hết. Ngày càng có nhiá»u ngÆ°á»i hiá»u rằng khi gia Äình và công viá»c không thuận lợi, hài hòa thì có thá» tạo ra những Äiá»u không may mắn Äến các má»i quan há» cÅ©ng nhÆ° sá»± nghiá»p.

Là những ngÆ°á»i có há»c và tiên tiến, giá» Äây, chúng ta biết rằng những ảnh hÆ°á»ng vô hình nhÆ° sóng radio, trá»ng lá»±c và thậm chí ánh sáng mặt trá»i Äá»u tác Äá»ng trá»±c tiếp Äến con ngÆ°á»i và cuá»c sá»ng.

Chúng ta hiá»u rằng nÄng lượng là má»t yếu tá» thá»±c. Chúng chuyá»n Äá»ng bên trong cÆ¡ thá» của chúng ta, trong các ngôi nhà và cả vÅ© trụ. Vì thế, không có gì là ngạc nhiên khi nÄng lượng cÅ©ng có mặt lợi và mặt hại.

Cần phải khẳng Äá»nh rằng nÄng lượng không phải là má»t thứ gì Äó Äá» âchÆ¡iâ mà không cần quan tâm Äến kết quả.

Thá»±c tế thì có rất nhiá»u yếu tá» phong thủy bá» hiá»u sai và vận dụng sai gây ra những tác hại không mong muá»n. Kiá»m tra lại ngôi nhà của bạn Äá» xem nó có phạm phải má»t trong những sai lầm sau Äây không. Má»t Äiá»u tuyá»t vá»i vá» phong thủy bạn nên biết, Äó là bạn dá» dàng sá»­a chữa những sai lầm phong thủy má»t khi hiá»u rõ vá» nó.

Sai lầm 1: Treo má»t chiếc gÆ°Æ¡ng Äá»i diá»n vá»i cá»­a ra vào Äá» mang lại nÄng lượng tá»t

  

Äiá»u này có thá» gây ra sá»± cắt giảm vá» tài chính và các cÆ¡ há»i kinh doanh liên quan. Cho dù là vÄn phòng hay nhà á», má»t chiếc gÆ°Æ¡ng treo á» phía Äá»i diá»n vá»i cá»­a ra vào sẽ Äẩy nÄng lượng ra ngoài. Vá» cÆ¡ bản là chặn Äứng nguá»n nÄng lượng Äi vào nhà khi gặp nó. Bá»i vì cá»­a ra vào là miá»ng của các chi, nhà á» hoặc vÄn phòng sẽ trá» nên ânghèo Äóiâ/cạn kiá»t nÄng lượng. Do Äó, không nên treo má»t chiếc gÆ°Æ¡ng Äá»i diá»n cá»­a ra vào.

Sai lầm 2: SÆ¡n cá»­a ra vào màu Äá»

  

Äá» là má»t màu sắc mạnh mẽ, và nó có thá» gây ra ảnh hÆ°á»ng không tá»t Äến má»t vài không gian, thậm chí là thiá»t hại. Má»t ngôi nhà á» hÆ°á»ng Tây hoặc Tây Bắc không bao giá» Äược sÆ¡n cá»­a màu Äá». Äiá»u này Äặc biá»t Äúng vá»i cánh cá»­a á» hÆ°á»ng Tây Bắc.

HÆ°á»ng Tây Bắc có má»i liên há» trá»±c tiếp vá»i bầu trá»i và ngÆ°á»i cha hoặc ngÆ°á»i Äàn ông là trụ cá»t của gia Äình. Vì vậy, góc này không nên có các ngá»n lá»­a hoặc màu Äá». Nếu làm nhÆ° vậy tức là tạo ra ângá»n lá»­a trên bầu trá»iâ, có thá» khiến ngÆ°á»i cha hoặc ngÆ°á»i Äàn ông trụ cá»t gặp phải tai nạn nghiêm trá»ng, bá»nh tật, phá sản, mất viá»c làm.

Nếu cá»­a ra vào á» hÆ°á»ng Tây (liên kết vá»i trẻ em) hoặc hÆ°á»ng Tây Bắc (liên kết vá»i ngÆ°á»i Äàn ông/ngÆ°á»i cha) thì bạn nên sÆ¡n màu trắng, xám, vàng hoặc màu be.

Sai lầm 3: Treo má»t tấm gÆ°Æ¡ng phía sau bếp nấu

  

Bếp nấu là má»t phần của yếu tá»t há»a và khi có quá nhiá»u lá»­a thì nó sẽ thiêu rụi ngôi nhà. Sai lầm này xuất phát từ viá»c vá» trí Äặt bếp nấu khiến bạn không thá» quan sát phía sau lÆ°ng, không biết Äược má»i ngÆ°á»i Äang làm gì, ra vào nhÆ° thế nào sau lÆ°ng mình.

CÅ©ng có má»t sỠý kiến cho rằng viá»c Äặt gÆ°Æ¡ng sau bếp nấu sẽ tÄng gấp Äôi sá»± giàu có của bạn vì gÆ°Æ¡ng nhân Äôi sá» thức Än bạn nấu trên bếp. Sá»± thật thì viá»c khuếch Äại nÄng lượng của lá»­a rất có hại.

  

Nếu bạn muá»n tÄng sá»± dÆ° thừa bằng cách sá»­ dụng gÆ°Æ¡ng, tá»t nhất bạn nên treo nó á» phòng Än hoặc khu vá»±c bá» trí bàn Än. Thức Än bày trên bàn Äược nhân Äôi tá»t hÆ¡n là những ngá»n lá»­a trên bếp.

Má»t Äiá»u bạn nên lÆ°u tâm là Äá»i vá»i hai yêu tá»t nÆ°á»c và lá»­a thì cần sá»­ dụng má»t cách Äiá»u Äá», Äúng và Äủ.

Sai lầm 4: Sá»­ dụng gÆ°Æ¡ng bát quái hoặc gÆ°Æ¡ng phong thủy Äá» Äẩy nÄng lượng tiêu cá»±c Äi

  

GÆ°Æ¡ng bát quái thÆ°á»ng Äược sá»­ dụng Äá» xua Äuá»i nÄng lượng tiêu cá»±c nhÆ° má»t ngã ba á» cá»­a ra vào hoặc ngôi nhà hoặc chá»ng lại nÄng lượng xấu Äến từ các hÆ°á»ng không mong muá»n.

Những chiếc gÆ°Æ¡ng này sá»­ dụng bát quái âm, phát ra nguá»n nÄng lượng rất mạnh và có hại nên không Äược tùy tiá»n sá»­ dụng. Bạn chá» nên sá»­ dụng gÆ°Æ¡ng bát quái nếu gặp trÆ°á»ng hợp bất khả kháng và phải có lá»i khuyên của ngÆ°á»i am hiá»u vá» phong thủy hoặc ngÆ°á»i tÆ° vấn phong thủy.

Sai lầm 5: Mang cây xanh và nÆ°á»c vào trong phòng ngủ

  

Theo phong thủy, cây xanh và nÆ°á»c cần Äược sá»­ dụng má»t cách hợp lý. Äá» cây xanh trong phòng ngủ sẽ gây hao tá»n sức lá»±c cho chủ nhân của cÄn phòng khi ngủ vì ban Äêm cây nhả khí CO2. Äá»i vá»i phòng ngủ của vợ chá»ng thì cây xanh còn làm giảm Äi sá»± lãng mạn giữa hai ngÆ°á»i.

Còn nÆ°á»c, nếu nÆ°á»c chuyá»n Äá»ng (tiá»u cảnh) sẽ gây ra sá»± thất thoát tiá»n bạc, các vấn Äá» vá» hô hấp, bá»nh xoang, sá»± trầm cảm hoặc trạng trái tinh thần mê man cho ngÆ°á»i á» trong cÄn phòng Äó.

Tránh Äá» cây xanh và hoa cảnh, trừ khi má»t ai Äó bá» bá»nh và không bao giá» mang nÆ°á»c vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ của trẻ nhá», các bức tranh hoặc giấy dán tÆ°á»ng có há»a tiết vá» cảnh biá»n hoặc Äại dÆ°Æ¡ng có thá» gây ra bá»nh tật và thiếu sáng kiến cho trẻ.

Sai lầm 6: Treo pha lê trên cá»­a ra vào và cá»­a sá»

  

Äiá»u này Äược cho là di chuyá»n nÄng lượng trong ngôi nhà nhÆ°ng thá»±c chất là ngÄn chặn dòng chảy nÄng lượng. Pha lê mang nÄng lượng của Äất. Khi treo chúng lên má»t ô cá»­a thì nó mất Äi ý nghÄ©a vá»n có. Nó khiến cho ngÆ°á»i sá»ng trong ngôi nhà Äó thiếu tính quyết Äoán, khó tiến vá» phía trÆ°á»c, sá»ng lá»n xá»n và gặp các vấn Äá» vá» chuyá»n hóa nhÆ° tÄng cân.

Nếu bạn chá» treo má»t viên pha lê trên má»t ô cá»­a sá» nhất Äá»nh thì nó lại trá» thành má»t biá»u tượng. Cần phân biá»t rõ viá»c treo chúng trên má»t hoặc hai cá»­a sá» trong nhà Äá» Äón ánh nắng là Äiá»u tá»t. NhÆ°ng treo pha lê á» tất cả các ô cá»­a trong nhà lại trá» thành không tá»t.

Sai lầm 7: Nhà vỠsinh luôn luôn xấu

  

Má»t Äiá»u chắc chắn là bất kỳ ngôi nhà nào cÅ©ng phải có há» thá»ng ÄÆ°á»ng á»ng nÆ°á»c. Nhà vá» sinh không mang sắc thái Äen hoặc trong theo phong thủy mà chúng có màu xám.

Bá»n cầu cần phải có nắp Äậy và nhá» Äóng cá»­a phòng vá» sinh sau khi sá»­ dụng.

Vì nhà vá» sinh nằm trong má»t khu vá»±c nhất Äá»nh của ngôi nhà, bạn nên quan tâm Äến viá»c tÄng cÆ°á»ng các yếu tá» trong góc phòng khách tÆ°Æ¡ng ứng vá»i góc phòng vá» sinh. Ví dụ, nếu phòng vá» sinh á» hÆ°á»ng Tây Nam thì bạn cần thêm các yếu tá» có màu Äá» á» hÆ°á»ng này trong phòng khách.

(Theo Eva)
Tags:

Bài viết mới nhất

Từ khóa

Äá» gá» ná»i thất, bàn Än Äẹp, bàn giám Äá»c, bàn nhân viên, bàn trà, bàn trang Äiá»m, cánh cá»­a gá», cầu thang Äẹp, cầu thang gá», do go noi that, giÆ°á»ng ngủ Äẹp, ká» tivi gá», mẫu cá»­a gá» Äẹp, ná»i thất phòng khách, ná»i thất phòng ngủ, ná»i thất vÄn phòng, sàn gá» tá»± nhiên, siêu thá» ná»i thất, táp Äầu giÆ°á»ng, tủ bếp Äẹp, tủ há» sÆ¡, tủ quần áo gá», thiết kế ná»i thất, thiết kế biá»t thÆ°, thiết kế nhà á», thiết kế quán cafe, thiết kế trung cÆ°, thiết kế vÄn phòng, , không gian nhà Äẹp, khong gian nha dep, nhà Äẹp, mẫu thiết kế, mẫu thiết kế nhà Äẹp, mau thiet ke nha dep, thiết kế nhà, thiết kế nhà nhá», thiet ke nha nho, Äá» gá», bàn nghế vÄn phòng, ban nghe van phong, do go, giÆ°á»ng gá» xoan Äào, giuong go xoan dao, kê tivi, ná»i thất, noi that, sàn gá», tủ gá» xoan Äào, tu go xoan dao, mâu phòng ngủ, mẫu phòng ngủ Äẹp, mau phong ngu dep, phòng ngủ Äẹp, mẫu nhà Äẹp, mẫu nhà Äẹp 2 tầng, mau nha dep 2 tang, nhà Äẹp 2 tầng, bếp Äẹp, bep dep, nhà bếp Äẹp, nha bep dep, mẫu nhà cấp 4 Äẹp, mau nha cap 4 dep, thiết kế nhà á»ng Äẹp, thiet ke nha ong dep, nhà Äẹp viá»t nam, nha dep viet nam, 8 bí quyết phong thủy cho nhà bạn, Phong thủy vá»i kiến trúc nhà, Cách phân biá»t gá», Khách hàng, Má» Trì, Từ Liêm, Công trình nhà chá» Liên Golden Palace, Công trình Äã hoàn thiá»n nhà cô Thu Ecopark, Công trình nhà anh Hoan á» Hoàng Công Chất, anh Khánh á» Royal city, anh CÆ°á»ng khu Äô thá» Äại Thanh, anh Thắng Tây Há», anh Tuấn á» VÄn Cao, Bảng báo giá, thi công Äá» gá», Báo giá, tuyá»n dụng, viá»c làm, ná»i thất liên hà, tủ bếp, tủ bếp Äẹp Hà Ná»i, tủ bếp Äẹp chữ L, tủ bếp Äẹp acrylic, tủ quần áo gá» sá»i, tủ quần áo gá» công nghiá»p, tủ quần áo gỠép giá rẻ, giÆ°á»ng ngủ Äẹp hà ná»i, giÆ°á»ng ngủ Äẹp bằng gá», giÆ°á»ng ngủ Äẹp cá» Äiá»n, tủ bếp Äẹp chữ l, tủ bếp Äẹp Acrylic, tủ quần áo Äẹp, tủ bếp Äẹp tại hà ná»i, tủ bếp chữ L